Systemy sprężonego powietrza – elementy instalacji, wymagania

System sprężonego powietrza to złożona instalacja, która ma za zadanie wytworzyć, przygotować, doprowadzić i odebrać sprężone powietrze. Jest to rurociąg technologiczny przesyłowy służący do rozprowadzania sprężonego powietrza w określonych ilościach, czasie i pod określonym ciśnieniem od kompresora do punktu odbioru. Systemy sprężonego powietrza dzielimy na: bezolejowe (wyposażone w kompresor bezolejowy) i olejowe (wyposażone w kompresor olejowy).

Sprężone powietrze wykorzystywane jest w różnych dziedzinach gospodarki:

 • jako źródło energii,
 • jako oczyszczony i przetworzony gaz do oddychania,
 • do czyszczenia,
 • do malowania i lakierowania,
 • do procesów chłodzenia,
 • do produkcji azotu

Zastosowanie sprężonego powietrza

 1. Sprężone powietrze jest często wykorzystywane jako źródło energii. Przykładami, gdzie stosuje się systemy sprężonego powietrza, jako nośnika energii są np. elektrownie z magazynem sprężonego powietrza, narzędzia pneumatyczne.
 2. Systemy dystrybucji sprężonego powietrza są stosowane tam, gdzie wymagany jest gaz do oddychania. Powietrze jest starannie oczyszczane i przetwarzane tak, aby nie zawierało prawie żadnej wilgoci. Powietrze to jest albo rozprowadzane w stacjonarnej sieci sprężonego powietrza, np. w szpitalach, albo przechowywane w butlach ze sprężonym powietrzem do stosowania w aparatach oddechowych lub do nurkowania.
 3. Powietrze rozprężone przez specjalną dyszę może być stosowane jako skuteczny środek czyszczący dla delikatnych urządzeń, np. do osuszania cieczy lub usuwania drobnych cząstek. Takie sprężone powietrze jest powszechnie stosowane np. do naprawy komputerów.
 4. Poprzez wypuszczanie strumienia powietrza przez dyszę na zewnątrz odbywa się również malowanie sprężonym powietrzem. Farba lub lakier są wciągane, natryskiwane i nakładane na powierzchnię.
 5. Sprężone powietrze może być także wykorzystywane do chłodzenia i wytwarzania azotu o wysokiej czystości. Metoda ta jest wykorzystywana w różnych procesach technicznych i w przemyśle spożywczym.

Elementy instalacji

Najważniejszym elementem w systemach sprężonego powietrza jest jego dystrybucja, która często jest zaniedbywana. Niewłaściwy rozdział sprężonego powietrza w instalacjach powoduje wysokie koszty eksploatacji zarówno w fazie planowania, jak i realizacji. Aby poprawnie skonstruować instalację sprężonego powietrza, należy przede wszystkim precyzyjnie ustalić jego zapotrzebowanie na sprężone powietrze pod względem ciśnienia, klasy czystości i zużycia w punktach jego użytkowania.

Niezbędnymi elementami systemu sprężonego powietrza są:

 • kompresor,
 • przyrządy do uzdatniania np. filtry i osuszacze,
 • zbiorniki,
 • rurociągi.

System rozdzielający CEJN Multi-Link|NW 7,2

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Podczas projektowania systemu sprężonego powietrza należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 1. Kompresor powinien być odpowiednio dobrany pod względem wydajności, gabarytów i technologii.
 2. Rurociągi powinny przebiegać w taki sposób, żeby miały do pokonania jak najmniejszą odległość.
 3. Ważne jest także, żeby zwrócić uwagę na ewentualne spadki ciśnienia między systemem a punktem poboru. Dlatego nie bez znaczenia jest dobór odpowiedniej średnicy rurociągu.
 4. Punkty odbiory muszą być zaopatrzone w odpowiednią, czyli funkcjonalną i bezpieczną armaturę.
 5. Niezwykle ważna jest bezpieczna instalacja elektryczna.
 6. Wentylacja. Odpowiednio dobrana może wykorzystać ciepło wytwarzane przez kompresor np. do ogrzewania.
 7. Należy zadbać o funkcjonalny system sterowania, dzięki któremu będzie można go stale nadzorować, a w razie awarii szybko zareagować.
 8. Zawsze należy się trzymać wytycznych dotyczących wymagań konkretnej branży.

Sprężone powietrze stosuje się w wielu dziedzinach gospodarki niezależnie od tego, czy produkowana jest żywność, produkty chemiczne, farmaceutyczne czy elektroniczne. Projektując instalację sprężonego powietrza, warto zainwestować w profesjonalny i bezpieczny system, który będzie działał bezawaryjnie przez wiele lat.

Related Posts

Leave a Reply