Siłowniki stosowane w instalacjach pneumatycznych

Siłowniki pneumatyczne to urządzenia, które wprawiają w ruch to, czego człowiek o własnych siłach nie jest w stanie na przykład udźwignąć. Napędzają również maszyny wymagające jednostajnego jak również i regularnego ruchu. Najczęściej wykorzystuje się je do wszelkiego rodzaju linii produkcyjnych w przeróżnych branżach przemysłu. Czym jednak jest ten siłownik pneumatyczny i na czym polega jego działanie?

Działanie siłownika pneumatycznego oraz jego odmiany

Siłownik pneumatyczny jest to swoisty rodzaj silnika, w którym energia sprężonego powietrza przenoszona jest na energię mechaniczną. Napędza go gaz (sprężone powietrze) pod ciśnieniem wyższym lub też niższym od atmosferycznego, który wprowadzony zostaje do komory siłownika. W modelach jednostronnych powoduje to ruch trzpienia, tylko w jednym kierunku natomiast sprężyna zwrotna zapewnia powrót do położenia pierwotnego. Istnieją także modele dwustronne gdzie siła powstająca w efekcie ciśnienia wywołuje ruch tłoka w obie strony.

Materiały konstrukcyjne

Dzięki zastosowaniu sprężonego powietrza, jako medium zasilającego okazało się, że urządzenia takie jak siłowniki pneumatyczne mają bardzo wiele zalet. Powietrze jest łatwo dostępne oraz odnawialne. Ma, więc zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu gdzie nie można wykorzystać urządzeń elektrycznych. Powietrze jest również ekologiczne oraz bezpieczne w użytkowaniu, przez co nie stanowi zagrożenia dla pracowników oraz nie zanieczyszcza środowiska. Biorąc to pod uwagę wprowadzono siłowniki pneumatyczne do różnorodnych gałęzi przemysłu. Wykorzystywane tam siłowniki pracują w różnorodnych środowiskach, gdzie wystawione są na oddziaływanie przeróżnych czynników, które determinują materiał, z którego zbudowany jest dany siłownik.

Środowiska pracy siłowników

Siłowniki pneumatyczne działające w ekstremalnych warunkach takich jak skrajnie wysokie lub niskie temperatury mają odpowiednią budowę oraz specjalne uszczelnienia. Wspomnianym uszczelnieniem najczęściej jest Viton i teflon. Siłowniki pneumatyczne stosowane są również w strefach zapylonych czy też zagrożonych wybuchem. W takim wypadku wyposażone są w stalowe pokrywy oraz tuleje.

Wiele siłowników stosowanych w przemyśle musi pracować w narażeniu na kontakt z substancjami żrącymi, wodą słodką bądź słoną oraz środkami i produktami spożywczymi. Do takich zadań stosuje się specjalistyczną budowę ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Bardzo często jednak nie produkuje się całych siłowników z jakościowych materiałów, lecz tylko te jego części, które najbardziej są narażone. Takie działanie uwarunkowane jest jedynie czysto ekonomicznymi przesłankami.

Szczegółowe informacje na temat siłowników pneumatycznych można znaleźć na stronie Silowniki-pneumatyczne.com. Jest to kompendium wiedzy z tego zakresu oraz miejsce gdzie można nabyć takie urządzenia.

Related Posts

Leave a Reply