Rodzaje zanieczyszczeń w sprężonym powietrzu

Sprężone powietrze jest jednym z najważniejszych mediów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Wydajne i niezawodne zawiera jednak wiele zanieczyszczeń i wymaga odpowiedniego oczyszczenia. Zanim jednak zdecydujemy, w jaki sposób pozbyć się niebezpiecznych zabrudzeń, poznajmy ich rodzaje.

Skąd się biorą zanieczyszczenia?

Zasada zanieczyszczania sprężonego powietrza jest prosta. Urządzenie zasysa powietrze z zewnątrz, a wraz z nim do systemu dostaje się wiele niechcianych cząsteczek, które mogą trwale uszkodzić kompresor i zasilane nim narzędzia. Wagę problemu pokazują liczby. Tylko w jednym litrze sprężonego powietrza może znajdować się około 200 milionów szkodliwych cząsteczek. Ponadto źródłem wielu zanieczyszczeń jest sama sprężarka i procesy w niej zachodzące (np. utlenianie), co jeszcze bardziej komplikuje problem.

Złożoność zagadnienia zanieczyszczeń każe patrzeć na problem całościowo i wyróżnić trzy ich główne źródła. Są to:

  • pobierane powietrze,
  • otoczenie,
  • układy służące dystrybucji.

Wiedza na temat źródeł to jednak nie wszystko. Efektywne oczyszczania wymaga również orientacji w zakresie najczęściej występujących zanieczyszczeń, na które składają się cząstki stałe, woda oraz olej.

Cząstki stałe

Sprężone powietrze wykorzystuje się na różne sposoby, także do zasilania narzędzi pneumatycznych. Jednymi z najczęściej występujących wrogów ich długoletniego działania są cząstki stałe, takie jak pyły i rdza. Zasysane są wraz z powietrzem z otoczenia lub powstają w urządzeniach i przewodach w wyniku zużywania się części oraz procesów fizyczno-chemicznych. Szkodliwość elementów w dużej mierze uzależniona jest od ich wielkości, którą można mierzyć. Służą do tego specjalne zestawy pomiarowe.

Woda

Popularny slogan głosi, że woda to życie. Dla urządzeń pracujących ze sprężonym powietrzem obecność cieczy może jednak oznaczać poważne kłopoty, a w skrajnych przypadkach nawet całkowitą destrukcję. Źródłem zawilgocenia sprężonego powietrza jest para wodna obecna w pobieranym powietrzu atmosferycznym. Jej obecność może powodować rdzewienie części maszyn i sprzyjać powstawaniu niebezpiecznych bakterii, co jest szczególnie niepożądane, gdy sprężonego powietrza używa się w newralgicznych branżach, jak spożywcza, farmaceutyczna, lotnicza lub medyczna.

Olej

Cząstki stałe i woda to nie jedyne zanieczyszczenia, niekorzystnie działające na kompresor i cały system pneumatyczny. Równie niebezpieczne są także oleje. Szczególnie narażone na ich obecność są układy zasilane sprężarką olejową. O ile w przypadku pracy z narzędziami pneumatycznymi sprężarka tego rodzaju pozwala na w pełni bezpieczne korzystanie, to gdy pod uwagę bierzemy bardziej skomplikowane urządzenia, należy zastosować specjalne filtry i odolejacze. Dopuszczalne normy pracy poszczególnych narzędzi można znaleźć w ich specyfikacji.

O czym należy pamiętać?

Zanim przystąpimy do pracy z narzędziami pneumatycznymi, trzeba zatroszczyć się o jakość sprężonego powietrza. Jego odpowiednie przygotowanie gwarantuje trwałość całego systemu, przeciwdziała awariom i zapewnia wymierne oszczędności. Brak należytej uwagi w tym względzie może wywołać zakłócenia w pracy sprężarki, a nawet powodować kosztowne usterki.

Jak widać jakość sprężonego powietrza pełni kluczową rolę względem wydajności i trwałości pneumatyki.  Aby instalacja zawsze działała sprawnie, należy koniecznie bieżąco kontrolować klasę czystości powietrza. Umożliwiają to profesjonalne mierniki i zestawy pomiarowe, które powinny być obowiązkowym elementem wyposażenia każdej firmy pracującej z narzędziami pneumatycznymi.

Related Posts

Leave a Reply