Pneumatyka jest dziedziną techniki, w której nośnikiem energii i informacji jest sprężone powietrze. Obecnie instalacje pneumatyczne są bardzo popularne w przemyśle a także w warsztatach. Wykorzystuje się je w napędach maszyn, ale również w układach sterujących urządzeń oraz procesów technologicznych i produkcyjnych.

Do czego stosuje się napędy i układy pneumatyczne?

Napędy pneumatyczne korzystają ze skompresowanego powietrza lub innego gazu o podobnych właściwościach, używając go jako nośnika energii. Sterowniki natomiast korzystają ze sprężonego powietrza jako nośnika informacji. W układach pneumatycznych skompresowane powietrze wykorzystuje się m.in. do:

  • odprowadzania ciepła
  • zmniejszania zużycia części układów pneumatycznych
  • przenoszenia energii i sygnałów sterujących
  • smarowania powierzchni ruchomych.

W zależności od rodzaju produkcji oraz wymagań procesu produkcyjnego należy dobierać odpowiednie rodzaje urządzeń – sprężarek, które dostarczają dla układu pneumatycznego sprężone powietrze. Różnią się one od siebie budową, sposobem sprężania gazu oraz czystością otrzymanego powietrza. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje sprężarek – spiralne, tłokowe oraz śrubowe. Natomiast wśród kompresorów tłokowych oraz śrubowych znajdziemy modele olejowe i bezolejowe.