Pneumatyka jest to dziedzina techniki, w której używa się sprężonego powietrza jako nośnika energii i informacji do czynnika roboczego. Obecnie instalacje pneumatyczne są bardzo popularne w przemyśle. Wykorzystuje się je w napędach maszyn, ale także w układach sterujących maszyn, urządzeń i procesów technologicznych.

Do czego stosuje się napędy i układy pneumatyczne?

Napędy pneumatyczne korzystają ze skompresowanego powietrza lub innego gazu o podobnych właściwościach, używając go jako nośnik energii. Sterowniki natomiast korzystają ze sprężonego powietrza jako nośnika informacji. W układach pneumatycznych skompresowane powietrze wykorzystywane jest między innymi do:

  • odprowadzania ciepła
  • zmniejszania zużycia części układów pneumatycznych
  • przenoszenia energii i sygnałów sterujących
  • smarowania powierzchni ruchomych.

W zależności od rodzaju produkcji oraz wymagań procesu produkcyjnego dobierane są odpowiednie rodzaje urządzeń – sprężarek, które wytwarzają sprężone powietrze. Różnią się one od siebie budową, sposobem sprężania gazu oraz czystością otrzymanego powietrza. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje sprężarek – spiralne, tłokowe, oraz śrubowe. Kompresory tłokowe oraz śrubowe dzielimy jeszcze na olejowe i bezolejowe.